[רשימת צמחים מלאה]  

  

 
חמציץ פרדיקריה
מידעחמציץ פרדיקריה
 
חמציץ קטן
מידעחמציץ קטן
 
חמרופס נמוך
מידעחמרופס נמוך
 
חמשן זוחל
מידעחמשן זוחל
 
חמשן (פוטנטילה) אליזבת
מידעחמשן (פוטנטילה) אליזבת
 
(חסה (1
מידע(חסה (1
 
(חסה (2
מידע(חסה (2
 
(חרדל השדה (1
מידע(חרדל השדה (1
 
(חרדל השדה (2
מידע(חרדל השדה (2
 
חרדל לבן
מידעחרדל לבן
 
חרוטן דוקרני
מידעחרוטן דוקרני
 
חרוטן מאפיר
מידעחרוטן מאפיר
 
(חרצית (כריזנטמה) (צהוב) (3
מידע(חרצית (כריזנטמה) (צהוב) (3
 
(חרצית (כריזנטמה) (צהוב) (4
מידע(חרצית (כריזנטמה) (צהוב) (4
 
(חרצית (כריזנטמה) (צהוב) (5
מידע(חרצית (כריזנטמה) (צהוב) (5
 
(חרצית (כריזנטמה) (צהוב) (6
מידע(חרצית (כריזנטמה) (צהוב) (6
 
(חרצית עטורה (צהוב
מידע(חרצית עטורה (צהוב
 
(חרצית (צהוב) (1
מידע(חרצית (צהוב) (1
 
(חרצית שיחית (צהוב
מידע(חרצית שיחית (צהוב
 
טבק השיח
מידעטבק השיח
 
(טבק מכונף (צהוב
מידע(טבק מכונף (צהוב
 
(טגטס זקוף (צהוב
מידע(טגטס זקוף (צהוב
 
טופח מצוי
מידעטופח מצוי
 
טורנרה אולימפוליה
מידעטורנרה אולימפוליה
 
EnglishHebrew        API  | קישורים | דעתך חשובה לי | English Site | על האתר 12.4 גרסה Colorful Nature  כל הזכויות שמורות © 2015-2004
 .בקשות לדפים מאז ספטמבר 2011 27,543,092 Validated OK