[רשימת צמחים מלאה]  

  

 
איריס אלג'ירי
מידעאיריס אלג'ירי
 
(איריס גרמני (לבן
מידע(איריס גרמני (לבן
 
(איריס גרמני (סגול) (1
מידע(איריס גרמני (סגול) (1
 
(איריס גרמני (סגול) (2
מידע(איריס גרמני (סגול) (2
 
(איריס גרמני (צהוב
מידע(איריס גרמני (צהוב
 
איריס הביצות
מידעאיריס הביצות
 
(איריס הולנדי (כחול
מידע(איריס הולנדי (כחול
 
(איריס הולנדי (לבן-צהוב) (1
מידע(איריס הולנדי (לבן-צהוב) (1
 
(איריס הולנדי (לבן-צהוב) (2
מידע(איריס הולנדי (לבן-צהוב) (2
 
(איריס הולנדי (לבן-צהוב) (3
מידע(איריס הולנדי (לבן-צהוב) (3
 
(איריס הולנדי (סגול
מידע(איריס הולנדי (סגול
 
(איריס הולנדי (צהוב
מידע(איריס הולנדי (צהוב
 
איריס הפקעות
מידעאיריס הפקעות
 
איריס ספרדי
מידעאיריס ספרדי
 
(איריס ענף (1
מידע(איריס ענף (1
 
(איריס ענף (2
מידע(איריס ענף (2
 
אלה אטלנטית
מידעאלה אטלנטית
 
אלון אנגלי
מידעאלון אנגלי
 
אלון ארוך-עוקצים
מידעאלון ארוך-עוקצים
 
אלון דמוי-תולע
מידעאלון דמוי-תולע
 
(אלון הגלעין (אלון הולם
מידע(אלון הגלעין (אלון הולם
 
אלון הרטוויס
מידעאלון הרטוויס
 
אלון השעם
מידעאלון השעם
 
אלון זהוב
מידעאלון זהוב
 
EnglishHebrew        API  | קישורים | דעתך חשובה לי | English Site | על האתר 12.4 גרסה Colorful Nature  כל הזכויות שמורות © 2015-2004
 .בקשות לדפים מאז ספטמבר 2011 27,603,906 Validated OK