[רשימת צמחים מלאה]  

  

 
אזנב מצוי
מידעאזנב מצוי
 
(אחירותם החורש (1
מידע(אחירותם החורש (1
 
(אחירותם החורש (2
מידע(אחירותם החורש (2
 
אטד החוף
מידעאטד החוף
 
איריס ארץ-ישראלי
מידעאיריס ארץ-ישראלי
 
(איריס גרמני (לבן
מידע(איריס גרמני (לבן
 
(איריס גרמני (סגול) (1
מידע(איריס גרמני (סגול) (1
 
(איריס גרמני (סגול) (2
מידע(איריס גרמני (סגול) (2
 
(איריס גרמני (צהוב
מידע(איריס גרמני (צהוב
 
(איריס הארגמן (1
מידע(איריס הארגמן (1
 
(איריס הארגמן (2
מידע(איריס הארגמן (2
 
(איריס הארגמן (3
מידע(איריס הארגמן (3
 
(איריס הארגמן (4
מידע(איריס הארגמן (4
 
(איריס הארגמן (5
מידע(איריס הארגמן (5
 
איריס הביצות
מידעאיריס הביצות
 
איריס הגלבוע
מידעאיריס הגלבוע
 
איריס הדור
מידעאיריס הדור
 
איריס הלבנון
מידעאיריס הלבנון
 
איריס הסרגל
מידעאיריס הסרגל
 
איריס הפקעות
מידעאיריס הפקעות
 
איריס ירוחם
מידעאיריס ירוחם
 
(איריס מור (1
מידע(איריס מור (1
 
(איריס מור (2
מידע(איריס מור (2
 
איריס נצרתי
מידעאיריס נצרתי
 
EnglishHebrew        API  | קישורים | דעתך חשובה לי | English Site | על האתר 12.4 גרסה Colorful Nature  כל הזכויות שמורות © 2015-2004
 .בקשות לדפים מאז ספטמבר 2011 32,292,710 Validated OK