[רשימת צמחים מלאה]  

  

 
לוביה מצרית
מידעלוביה מצרית
 
לוטוס הביצות
מידעלוטוס הביצות
 
לוטוס יהודה
מידעלוטוס יהודה
 
לוטוס מכסיף
מידעלוטוס מכסיף
 
לוטוס מקרין
מידעלוטוס מקרין
 
לוטוס קרח
מידעלוטוס קרח
 
לוטם מרווני
מידעלוטם מרווני
 
לוטם שעיר
מידעלוטם שעיר
 
לוטמית דביקה
מידעלוטמית דביקה
 
לוטמית ערבית
מידעלוטמית ערבית
 
לוע-ארי סיצילי
מידעלוע-ארי סיצילי
 
לוענית
מידעלוענית
 
לוענית מצויה
מידעלוענית מצויה
 
(לוף ארץ-ישראלי (1
מידע(לוף ארץ-ישראלי (1
 
(לוף ארץ-ישראלי (2
מידע(לוף ארץ-ישראלי (2
 
לוף ירוק
מידעלוף ירוק
 
לוף מנומר
מידעלוף מנומר
 
(לוף מנומר (2
מידע(לוף מנומר (2
 
לופית מצויה
מידעלופית מצויה
 
לחך בלוטי
מידעלחך בלוטי
 
לחך גדול
מידעלחך גדול
 
לחך המלחות
מידעלחך המלחות
 
לחך מצוי
מידעלחך מצוי
 
ליפיה זוחלת
מידעליפיה זוחלת
 
EnglishHebrew        API  | קישורים | דעתך חשובה לי | English Site | על האתר 12.4 גרסה Colorful Nature  כל הזכויות שמורות © 2015-2004
 .בקשות לדפים מאז ספטמבר 2011 31,548,666 Validated OK